FAQs Complain Problems

मालारानी गाउँपालिका, गाउ कार्यपालिका कार्यालय ।

Read More

खनदह बजारको सुन्दर तस्विर ।

Read More

मालारानी मन्दिरको सुन्दर दृष्य

Read More

मालारानी गाउँपालिका, सुन्दर दृष्य

Read More

स्व-मूल्याङ्कन

Read More

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८५७०६१०७०
उपाध्यक्ष
९८६७१५१८०९
प्रवक्ता
9857029339

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9857066432
सूचना अधिकारी / स्वास्थ्य अधिकृत छैठौ
9857066795
गुनासो सुन्ने अधिकारी / सब इन्जिनियर
9857023629

जानकारी

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- निवेदन पेश गरेको दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानिय पञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन सम्म निशुल्क सो पश्चात रु. 200
आवश्यक कागजातहरुः-
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- निवेदन पेश गरेको दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानिय पञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन सम्म निशुल्क सो पश्चात रु. १००
आवश्यक कागजातहरुः-
  • बाबु आमाको नागरिकता
  • बाबु आमा बाहेक अरु सूचक भएमा सुचकको नागरिकता
  • जन्ममिति खुल्ने कुनै कागजात
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन, र्सजमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- जानेको हकमा रु. १०००।- आउनेको हकमा रु. ३०० ।-
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन पत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
२.बसाई सराई गरी जानेको हकमा परिवारको विवरण सहित सम्बन्धित वडा कार्यालय बसाई सराईको कागजात
३.जहाँ जानेहो त्यस ठाउँको लालपुर्जा र जुन ठाउँमा आउनेको पनि पेश गर्नुपर्ने
४.बसाई सराई गरी अाउनेको हकमा बसाई सराई गरी ल्याएको प्रमाणपत्र
५.जाने-आउने सबै ब्यक्तिको नागरिकता र जन्म दर्ताको प्रतिलिपी

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन, र्सजमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क अन्यथा रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन पत्र
२. मृतकको नागरिकता र सूचना दिन आउनेको नागरिकता
३. मृतक सँग सम्बन्ध जोडिने प्रमाणपत्र
४. अविवाहित मृतकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाणपत्र
५. मृतकको नागरिकता नभएको हकमा स्थानीय र्सजमिन पत्र
६. सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता नभएमा समेत स्थानीय र्सजमिन पत्र

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन, र्सजमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क अन्यथा रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निवेदन पत्र
२. बालकको बाबु/आमाको नागरीकता
३. बाबु आमाको बिवाह दर्ताको प्रमाणपत्र
३.अस्पतालमा जन्म भएको हकमा सम्बन्धित अस्पतालको जन्म प्रमाणित गरेको परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी

मालारानी गाउँपालिकाको राजपत्र